">

Skip to: site menu | section menu | main contentCurrently viewing: Mignon`s Computer tips » Office » Word tips

Word Tips

Microsoft Word

Opmaak van de ene alinea kopiŽren naar een andere alinea

Vooral in grotere stukken tekst komt het nogal eens voor dat bepaalde alinea's dezelfde opmaak moeten hebben zonder dat er een opmaakprofiel voor bestaat. Het is dan handig om de opmaak van de ene alinea te kopiŽren naar de andere. Zet om te beginnen de codes aan (Weergeven/verbergen - knop ) Selecteer vervolgens het alineateken van de alinea, die de juiste opmaak al heeft en klik dan op de knop Opmaak kopiŽren/plakken . Er hangt nu een kwastje aan de muisaanwijzer. Sleep vervolgens over het alineateken van de alinea, die de nieuwe opmaak moet krijgen.


Tekst naar tabel converteren

Tekst, die in kolommen staat met behulp van tabs, kan eenvoudig worden omgezet naar een tabel. Let er daarbij wel op, dat in iedere regel evenveel kolommen (tabs) moeten voorkomen. Controleer dit door de codes aan te zetten met de knop Weergeven/verbergen. Selecteer dan de om te zetten tekst en kies Tabel, Tekst naar tabel converteren. Controleer of het juiste aantal kolommen verschijnt en klik op OK. Als het juiste aantal kolommen niet verschijnt, dan klopt het aantal kolommen nog niet.


Problemen met selecteren gemakkelijk op te lossen

Bij het selecteren met de muis komt het nogal eens voor dat het moeilijk is op het gewenste punt uit te komen: de selectie is ůf te groot ůf te klein. Denk er dan aan: een reeds geselecteerd blok tekst kan gemakkelijk worden aangepast via het toetsenbord door de Shift-toets ingedrukt te houden en dan op de pijltjestoetsen te drukken.


Spellingfouten en/of grammaticafouten verbergen

In een Worddocument, waarin veel vreemde termen voorkomen, kan het rode golvend lijntje onder die woorden storend zijn. Deze spellingfouten kunnen worden verborgen door met de rechtermuis knop op het boekje onderin het scherm te klikken en de optie Spelfouten verbergen te selecteren. Ook de grammaticafouten kunnen op deze manier worden verborgen. Dit geldt alleen voor het document waarin op dat moment wordt gewerkt.


Opnieuw zoeken naar hetzelfde woord

Als u via het dialoogvenster Zoeken (en Vervangen) een zoekwoord hebt ingevoerd en na het zoeken het dialoogvenster hebt gesloten, dan zijn de dubbele pijltjes rechts onderin de verticale schuifbalk blauw van kleur. Als u nu klikt op ťťn van die pijltjes, dan wordt opnieuw naar dat woord gezocht in de richting van de pijltjes.


Opmaak verwijderen

Bij documenten, die eigenlijk helemaal opnieuw moeten worden opgemaakt kun u een groot deel van de alinea opmaak verwijderen met de sneltoets [Ctrl] + [q]. U moet dan natuurlijk wel eerst de hele tekst selecteren. Tekenopmaak kan worden verwijderd met de sneltoets [Ctrl] + [spatie].


Opslaan als

Maakt u vaak gebruik van de menu optie Opslaan als? Veel sneller kan het met F12. Ook dan verschijnt het dialoogvenster Opslaan als.


Tabellijnen onzichtbaar maken

Soms is het heel handig om in een tabel te werken, maar wilt u die lijnen op papier niet zien. Selecteer dan de hele tabel en klik bijvoorbeeld op het keuzepijltje rechts van de knop Kader. Kies vervolgens Geen rand en de lijnen worden niet afgedrukt. Ziet u ze op u scherm ook niet meer, ga dan naar het menu Tabel en klik op Rasterlijnen weergeven. Ze worden dan grijs weergegeven.


Back to top